دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

زن‌ها وقتي احساسي درونشان فوران کند

زن‌ها وقتي احساسي درونشان فوران کند
بايد حرف بزنند
حالا فرقي ندارد فوران غم باشد يا شادي…
خوشي يا ناخوشي…

آنها بايد آنقدر از تمام جزييات ريز تا کليات را بگويند تا حس کنند آرام گرفته اند!
مردها اما…
چه در اوج شادي باشند چه اوج غم ترجيحشان اين است که در گوشه اي خلوت به اتفاقاتي که افتاده است، فکر کنند ونهايتا لبخندي بزنند
لبخندي گاه تلخ و يا گاه شيرين…

به تفاوت‌هاي همديگر احترام بگذاريم…